Lampa
Stick

Základní myšlenkou této lampy Stick je určitý architektonický rámec, který vymezuje a zdůrazňuje jednotlivé směry v místnosti: vodorovně, svisle, a ve třech prostorových osách: X Y Z. Konstrukční řešení lampy a volba materiálů odráží náš přístup k designu: jednoduchost neboli "low-tech", robustnost a přizpůsobivost.

5